Aktuálne školenia

25.-26.8.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
25.-26.8.2022Viazač bremien
30.8.-2.9.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
5.-9.9.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
12.-16.9.2022Obsluha stavebných strojov
19.-22.9.2022Obsluha motorových vozíkov
23.9.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
26.-27.9.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
26.-27.9.2022Viazač bremien
28.-30.9.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
3.-6.10.2022Obsluha stavebných strojov
7.10.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
10.-14.10.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
17.-20.10.2022Obsluha motorových vozíkov
21.10.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
24.-25.10.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
24.-25.10.2022Viazač bremien
26.-28.9.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
31.10.-4.11.2022Obsluha stavebných strojov

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

12.-16.9.

3.-6.10.

31.10.-4.11.

28.11.-1.12.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

19.-22.9.

17.-20.10.

14.-18.11.

12.-15.12.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

5.-9.9.

10.-14.10.

7.-11.11.

5.-9.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

5.-7.9.

10.-12.10.

7.-9.11.

5.-7.12.

9.

Lesné traktory - LKT

2

23.-26.9.

7.-10.10.

21.-24.10.

16.-19.12.

Lesné traktory - UKT

2

23.-26.9.

7.-10.10.

21.-24.10.

16.-19.12.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

23.9.

7.10.

21.10.

2.12.

11.

Vývozné súpravy na drevo

2

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

12.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

13.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

14.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače kontajnerov

2

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

16.

Viazači bremien

2

25.-26.8. 26.-27.9.

24.-25.10.

21.-22.11.

19.-20.12.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

30.8.-2.9.

28.-30.9.

26.-28.10.

23.-25.11.

Elektrotechnici - § 22

2

30.8.-2.9.

28.-30.9.

26.-28.10.

23.-25.11.

Elektrotechnici - § 23

2

30.8.-2.9.

28.-30.9.

26.-28.10.

23.-25.11.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

30.8.-5.9.

28.9.-3.10.

26.-31.10.

23.-28.11.

18.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.