Aktuálne školenia

2.-4.5.2018Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
9.-10.5.2018Obsluha zdvíhacích zariadení
9.-10.5.2018Viazač bremien
14.-17.5.2018Obsluha stavebných strojov
18.5.2018Obsluha LKT, UKT, krovinorezov, motorovej píly
21.-25.5.2018Obsluha motorovej píly
28.-31.5.2018Obsluha motorových vozíkov
4.-5.6.2018Obsluha zdvíhacích zariadení
4.-5.6.2018Viazač bremien
6.-8.6.2018Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
11.-14.6.2018Obsluha stavebných strojov
15.6.2018Obsluha LKT, UKT, krovinorezov, motorovej píly
18.-22.6.2018Obsluha motorovej píly
25.-28.6.2018Obsluha motorových vozíkov
29.6.2018Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej píly

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

9.-12.4.

14.-17.5.

11.-14.6.

dohodou

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

23.-26.4.

28.-31.5.

25.-28.6.

dohodou

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

16.-25.4.

21.-30.5.

18.-27.6.

dohodou

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

16.-18.4.

21.-23.5.

18.-20.6.

dohodou

9.

Lesné traktory - LKT

2

13.-16.4.

18.-21.5.

15.-18.6.

dohodou

Lesné traktory - UKT

2

13.-16.4.

18.-21.5.

15.-18.6.

dohodou

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

27.4.

1.6.

29.6.

dohodou

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

3.-4.4.

9.-10.5.

4.-5.6.

dohodou

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

3.-4.4.

9.-10.5.

4.-5.6.

dohodou

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

3.-4.4.

9.-10.5.

4.-5.6.

dohodou

14.

Vývozné súpravy na drevo

2

3.-4.4.

9.-10.5.

4.-5.6.

dohodou

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače konajnerov

2

3.-4.4.

9.-10.5.

4.-5.6.

dohodou

16.

Viazači bremien

2

3.-5.4.

9.-11.5.

4.-6.6.

dohodou

17.

Elektrotechnici - § 21

2

5.-6.4.

2.-4.5.

6.-8.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 22

2

5.-6.4.

2.-4.5.

6.-8.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 23

2

5.-6.4.

2.-4.5.

6.-8.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

5.-10.4.

2.-7.5.

6.-11.6.

2.-6.7.

18.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou

3.

Pracovno-zdravotné služby pre kategóriu 1, 2

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.