Aktuálne školenia

5.-6.3.2018Obsluha zdvíhacích zariadení
5.-6.3.2018Viazač bremien
7.-9.3.2018Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
12.-15.3.2018Obsluha stavebných strojov
16.3.2018Obsluha LKT, UKT, krovinorezov, motorovej píly
19.-23.3.2018Obsluha motorovej píly
20.-22.3.2018Viazač bremien
26.-29.3.2018Obsluha motorových vozíkov
3.-4.4.2018Obsluha zdvíhacích zariadení
3.-4.4.2018Viazač bremien
5.-6.4.2018Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
9.-12.4.2018Obsluha stavebných strojov
13.4.2018Obsluha LKT, UKT, krovinorezov, motorovej píly
16.-20.4.2018Obsluha motorovej píly
23.-26.4.2018Obsluha motorových vozíkov
27.4.2018Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej píly

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

15.-18.1.

12.-15.2.

12.-15.3.

9.-12.4.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

29.1.-1.2.

26.2.-1.3.

26.-29.3.

23.-26.4.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

22.-31.1.

19.-28.2.

19.-28.3.

16.-25.4.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

22.-24.1.

19.-21.2.

19.-21.3.

16.-18.4.

9.

Lesné traktory - LKT

2

19.-22.1.

16.-19.2.

16.-19.3.

13.-16.4.

Lesné traktory - UKT

2

19.-22.1.

16.-19.2.

16.-19.3.

13.-16.4.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

19.1.

2.2.

2.3.

27.4.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

8.-9.1.

5.-6.2.

5.-6.3.

3.-4.4.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

8.-9.1.

5.-6.2.

5.-6.3.

3.-4.4.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

8.-9.1.

5.-6.2.

5.-6.3.

3.-4.4.

14.

Vývozné súpravy na drevo

2

8.-9.1.

5.-6.2.

5.-6.3.

3.-4.4.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače konajnerov

2

8.-9.1.

5.-6.2.

5.-6.3.

3.-4.4.

16.

Viazači bremien

2

8.-10.1.

5.-7.2.

5.-7.3.

3.-5.4.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

10.-12.1.

7.-9.2.

7.-9.3.

5.-6.4.

Elektrotechnici - § 22

2

10.-12.1.

7.-9.2.

7.-9.3.

5.-6.4.

Elektrotechnici - § 23

2

10.-12.1.

7.-9.2.

7.-9.3.

5.-6.4.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

10.-15.1.

7.-12.2.

7.-12.3.

5.-10.4.

18.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou

3.

Pracovno-zdravotné služby pre kategóriu 1, 2

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.