Aktuálne školenia

2.-5.5.2022Obsluha motorových vozíkov
6.5.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
9.-10.5.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
9.-10.5.2022Viazač bremien
11.-13.5.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
16.-19.5.2022Obsluha stavebných strojov
20.5.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
23.-27.5.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
30.5.-2.6.2022Obsluha motorových vozíkov
3.6.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
6.-7.6.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
6.-7.6.2022Viazač bremien
8.-10.6.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
13.-16.6.2022Obsluha stavebných strojov
17.6.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
20.-24.6.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
27.-30.6.2022Obsluha motorových vozíkov
1.7.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
6.-7.7.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
6.-7.7.2022Viazač bremien
8.7.2022Obsluha stavebných strojov
11.-15.7.2022Obsluha motorovej reťazovej píly

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

19.-22.4.

16.-19.5.

13.-16.6.

dohodou

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

2.-5.5.

30.5.-2.6.

27.-30.6.

dohodou

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

25.-29.4.

23.-27.5.

20.-24.6.

dohodou

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

25.-27.4.

23.-25.5.

20.-22.6.

dohodou

9.

Lesné traktory - LKT

2

8.-11.4.

6.-9.5.

3.-6.6.

1.-4.7.

Lesné traktory - UKT

2

8.-11.4.

6.-9.5.

3.-6.6.

1.-4.7.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

14.4.

20.5.

17.6.

1.7.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

6.-7.4.

9.-10.5.

6.-7.6.

6.-7.7.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

6.-7.4.

9.-10.5.

6.-7.6.

6.-7.7.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

6.-7.4.

9.-10.5.

6.-7.6.

6.-7.7.

14.

Vývozné súpravy na drevo, Nakladače kontajnerov

2

6.-7.4.

9.-10.5.

6.-7.6.

6.-7.7.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy

2

6.-7.4.

9.-10.5.

6.-7.6.

6.-7.7.

16.

Viazači bremien

2

6.-8.4.

9.-11.5.

6.-8.6.

6.-8.7.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

11.-13.4.

11.-13.5.

8.-10.6.

dohodou

Elektrotechnici - § 22

2

11.-13.4.

11.-13.5.

8.-10.6.

dohodou

Elektrotechnici - § 23

2

11.-13.4.

11.-13.5.

8.-10.6.

dohodou

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

11.-14.4.

11.-16.5.

8.-13.6.

dohodou

18.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.